Verkehrsmeldungstatistik
 
Störung Meldungen Anteil  
Gefahrenmeldung 24 100,000%  
  24 100,000%  

18.05.2022

23:12
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
ca. 0,9 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

23:21
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
ca. 1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

19.05.2022

00:00
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
ca. 1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

20.05.2022

00:45
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

22.05.2022

06:50
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

23.05.2022

00:10
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
ca. 1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

06:11
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
ca. 1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

07:30
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

13:41
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

19:45
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

24.05.2022

00:01
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

06:01
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

12:15
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

18:18
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

25.05.2022

00:01
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

06:09
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

14:49
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

23:45
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

26.05.2022

00:01
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

31.05.2022

17:30
A62 Weselberg - Hermersberg (A62) - Pirmasens (A62)
Personen auf der Fahrbahn
ca. 4 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

02.06.2022

07:45
A62 Landstuhl - L 395 (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
<1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

08:30
A62 Landstuhl - L 395 (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Instandhaltungsarbeiten
ca. 1 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

10.06.2022

08:45
A62 Bann (A62) - Landstuhl-Atzel (A62)
Störung durch Tiere auf der Fahrbahn
ca. 3 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---

A62 Landstuhl - L 395 (A62) - Bann (A62)
Störung durch Tiere auf der Fahrbahn
ca. 3 km
Datenanbieter: TomTom
EPSG4326-Koordinaten: ---,---